Spar Nord aktie – alt der er at vide om Spar Nord aktier

Spar Nord er en bank med en historie, der går helt tilbage til 1824. Her blev banken grundlagt som en lokal sparekasse i Aalborg. I dag er Spar Nord bank blandt Danmarks 5 største banker, og er ejet af over 100.000 aktionærer til sammen. I denne artikel om Spar Nord aktier, kan du blive klogere på Spar Nord bank og Spar Nord aktien, hvilket kan være nyttigt, hvis du overvejer, om du skal købe Spar nord aktier eller ej.

Når du overvejer aktiehandel med Spar Nord aktier, er der nemlig flere ting du skal have med i dine overvejelser. Derfor kan du i denne artikel læse om: 

Historien om Spar Nord Bank

I mange tilfælde kan det være vigtigt, at kende til baggrundshistorien for en virksomhed eller en bank, for at forstå hvilket grundlag aktien har, for at udvikle sig. Denne artikel starter derfor ud med historien om Spar Nord bank, så du får en bred viden om, hvilken type af bank det er, der står bag Spar Nord bankaktien. Historien om Spar Nord bank og Spar Nord aktier starter helt tilbage i 1824. Dengang var der selvfølgelig ingen Spar Nord aktie, men blot en lille sparekasse ved navn Bye og Omegns Sparekasse.

sparnord nord aktie historie

Vi skal over 40 år frem i tiden, før Bye og Omegns Sparekasse begynder at bevæge sig i retning af det Spar Nord vi kender i dag, med dertilhørende Spar Nord aktier. Helt nøjagtigt skal vi 43 år frem i tiden, helt hen til 1967. I dette år fusionerer den lille Aalborgensiske sparekasse for første gang. Fusionen mellem det nuværende pengeinstitut bag Spar Nord aktien sker, med den daværende Landbosparekasse. Sammen bliver de to sparekasser til Sparekassen Nordjylland.

Herefter følger et årti hvor Sparekassen Nordjylland fusionerer flere gange med mindre nordjyske banker. Allerede i 70’erne står banken meget stærkt, og efter overtagelsen af Himmerlandsbanken i Hobro og Aars Bank, skifter banken navn til det vi kender i dag, Spar Nord Bank. Der er dog lidt vej endnu inden vi for første gang kommer til at høre om Spar Nord aktier. 

Efter overtagelsen af Aars Bank og Himmerlandsbanken, fortsætter Sparekassen Nordjylland en positiv vækst frem til det vi kender i dag. Banken har gennem alle årene haft stor fokus på digital vækst og et stort ønske om at have et bredt kundesegment i erhvervslivet, på tværs af alle brancher. Spar Nord bank består dog også af et bredt tilbud til private kunder.

Det at banken satser især på at digitalisere deres processer, og at gøre det betydeligt nemmere, at være kunde, men også medarbejder i banken spiller en stor rolle i det overskud som banken præsterer i de følgende år, og dermed også i det overskud der i dag bliver udbetalt til indehavere af Spar Nord aktier Den digitale udvikling samt det flotte og stabile udbytte fra Spar Nord aktien, har også ført til stor tilfredshed blandt bankens over 255.000 kunder og mange aktionærer. 

Banken har i dag 67 filialer, hvoraf de fleste ligger i Nordjylland, hvor banken også har sit hovedsæde. Bankens lange historie, den stærke udvikling samt en god bred portefølje af kunder, fordelt på mange brancher, er med til at gøre Spar Nord aktien til det, man kan betragte som en nogenlunde fornuftig investering, der de fleste år har givet overskud, og forventes at fortsætte den positive udvikling

Spar Nord aktiens udvikling

Sparekassen Nordjylland, som Spar Nord Bank jo hed på daværende tidspunkt, blev i 1990 omdannet til et aktieselskab, og dermed blev de første Spar Nord aktier udbudt. Den oprindelige udbudskurs på Spar Nord aktien lød på kr. 295,- men da bankerne i 90’erne løb ind i kraftig modvind, faldt Spar Nord aktie kursen hurtigt.

Først i midt 90’erne var Spar Nord aktie kursen nogenlunde tilbage for fuld styrke. Fra starten af 90 og op til 1995 var det meget begrænset, hvad aktionærerne fik i udbytte fra deres Spar Nord aktie. Men midt i 90’erne ændrede banken en række strategier, der skulle få overskuddet i banken til at stige markant.

Med et aktieudbytte på ca. 25% pr. år, fra 1996 frem til år 2000, må det siges at have været en god strategi, hvilket hører til blandt nogle af de bedre Spar Nord aktie nyheder. Det var efter denne succes, at man i år 2000 besluttede, at skifte logo og ændre navnet til det i dag velkendte Spar Nord. 

I 2006 lavede Spar Nord en såkaldt aktie splitting, så en aktie til 100 kr. blev delt op i 10 Spar Nord aktier á 10 kr. Stykket. I 2012 oplevede man igen et stort dyk i Spar Nord aktie kursen. Her kunne en Spar Nord aktie købes for historiske lave kr. 21,37,- en kurs der ikke var set lavere i over 15 år.

valuta kurs spar nord aktie

Den aktuelle Spar Nord aktie kurs

Den aktuelle Spar Nord aktie kurs er på kr. 97,20,- i skrivende stund. Du kan altid finde den aktuelle Spar Nord aktie kurs på bankens egen hjemmeside, på Børsen og på forskellige handelsplatforme der løbende holder dig opdateret om aktiekurser fra Danmark og resten af verden.

Vil du gerne følge med i Spar Nord aktie kursen, kan du sætte en overvågning på aktie kurser til, så får du altid besked om, hvis kursen stiger eller falder. Mange vælger i den forbindelse også at overvåge Spar Nord aktie nyheder, da forskellige nyheder også kan have indflydelse på både den nuværende og den kommende aktiekurs.  

Spar Nord aktie nyheder, og hvad de betyder

Har du allerede købs Spar Nord aktier, og ved du lidt om aktiehandel i forvejen, så er du nok også typen, der følger med i diverse Spar Nord aktie nyheder. Hvis ikke, så læs med her og forstå, hvorfor nyheder kan have en afgørende betydning, når det kommer til Spar Nord aktie kursen.

Overvejer du om du skal købe aktien, kan det være en god ide at sætte sig lidt ind i de Spar Nord aktie nyheder, der har påvirket aktien hen over det sidste stykke tid. På den måde får du nemlig en fornemmelse for, hvad der kan påvirke Spar Nord aktien, hvilket gør dig i stand til selv at komme med et bud på, hvordan aktuelle Spar Nord aktie nyheder kan komme til at påvirke Spar Nord aktien.

Nyheder der påvirker Spar Nord aktier kan f.eks. være nyheder om Spar Nord aktier fra banken selv. Det kan også være nyheder om op- eller nedjustering af bankens forventede overskud, nyheder om udskiftning i ledelse og bestyrelse, offentliggørelse af kvartalsrapporter osv.

Det er dog ikke kun nyheder om, eller direkte fra Spar Nord, der påvirker Spar Nord aktier.  Det kan generelt være nyheder fra hele verden, eller nyheder fra regeringen.

F.eks. kan en nyhed fra regeringen, om ændrede skatteregler, påvirkninger af arbejdsmarkedet, ændringer i sociale ydelser osv. påvirke Spar Nord aktien, fordi det er nyheder, der generelt kan forventes at ville påvirke kundesegmentet i banken, da dette selvfølgelig også påvirker bankens økonomi.

Et rigtig godt eksempel herpå er regeringens udmelding om nedlukninger under Covid-19 pandemien. Nedlukningerne stod til, at kunne blive en dyr omgang for mange erhvervsdrivende, hvoraf nogle måske ville gå konkurs, hvilket ville betyde store tab for Spar Nord. Man kan også vælge at se det på en anden måde, for reelt set er der kun to ting der påvirker Spar Nord aktie kursen – udbud og efterspørgsel, og det har vel intet med nyheder at gøre, eller hvad?

Når man siger, at nyheder kan påvirke aktiekursen, så er det ikke helt forkert. Nyheder er nemlig med til at justere vores forventninger til, hvordan fremtiden kommer til at gå.

aktier spar nord aktie

Herunder også hvordan økonomien for en bestemt virksomhed eller bank kommer til at blive påvirket. Lad os sige at der kommer en utrolig dårlig nyhed, som får folk til at forvente, at Spar Nord i år vil lave et stort underskud, så vil flere af de aktionærer, der har Spar Nord aktier, måske vælge at sætte deres Spar Nord aktie til salg.

Ligeledes er der ikke ret mange der i samme periode vil overveje at købe Spar Nord aktier. Det betyder at udbuddet af Spar Nord aktier stiger, og efterspørgslen falder. Et godt eksempel på dette finder vi i slutningen af 2018. Her kom der flere Spar Nord aktie nyheder, der blev forudset til, at ville påvirke Spar Nord og Spar Nord aktien i negativ retning. 

Det var bl.a.  nyheden om svindelsagen i det Randrusianske firma BMG, som gik konkurs, og dermed gav Spar Nord et forventet tab på 45 millioner kroner. Efter Spar Nord aktie nyheden blev offentliggjort via en fondsbørsmeddelelse, dykkede Spar Nord aktien med 4 procent.

Finansielle eksperter mener dog, at der også var andet end dårlige Spar Nord aktie nyheder bag faldet. Bl.a. den generelle uro på det finansielle marked, der også fik Danske Bank til at justere deres forventede overskud ned, og Spar Nords egen forudsigelse om en forventet lavere basisindtjening det år.

Som sagt er det dog ikke kun negative Spar Nord aktie nyheder, der kan påvirke Spar Nord aktien. Det kan også være positivt nyt, der får Spar Nord aktien til at stige. F.eks. kan tallene i kvartalsrapporten være overraskende positive, eller banken kan melde nye tiltag ud, som giver en opjustering af forventningerne til indtjeningen, og dermed et større overskud.

Her er det egentlig ikke den reelle Spar Nord aktie nyhed, der påvirker prisen, men selve forventningen til den efterfølgende op- eller nedjustering af det forventede overskud. Det kan faktisk godt være lidt svært, helt at forstå, hvordan Spar Nord aktie nyheder på den måde kan påvirke aktiemarkedet i hhv. positiv og negativ retning.

Umiddelbart ville en nyhed om at banken opjusterer deres forventede indtjening være en god nyhed – men, hvis nu aktiemarkedets spekulanter havde forventet en endnu større indtjening end den udmeldte, så kan det stadig godt være en negativ nyhed, da det kan få aktiespekulanter til at sælge deres Spar Nord aktier for at satse på noget andet i stedet. Hvilket så igen påvirker udbud og efterspørgsel.

Derfor kan du aldrig, som det eneste, basere dine køb af Spar Nord aktier alene ud fra Spar Nord aktie nyheder, da det generelt mere handler om folk og aktiemarkedets forventninger til hvordan nyhederne evt. vil påvirke Spar Nord aktien.

Hvis det var nemt, at forudsige markedets reaktioner på en nyhed, så ville alle jo bare gøre det, men at følge med i Spar Nord aktiens udvikling, og de nyheder der evt. kan påvirke Spar Nord aktien, kan dog stadig anbefales, så du bliver endnu bedre til at vide, hvornår det er det rette tidspunkt at sælge eller købe Spar Nord aktier på.    

kurs stigning positiv spar nord

Køb Spar Nord aktie – Hvorfor

Nu er du blevet klogere på Spar Nord aktiens historie, og hvad der tidligere har påvirket Spar Nord aktie kursen. Hvis du overvejer at købe en Spar Nord aktie, kan du her i afsnittet blive lidt klogere på, hvad der taler for køb af Spar Nord aktier. 

 • Alle banker har både utilfredse og tilfredse kunder, og da en del af Spar Nord aktie ejerne også selv er kunder i Spar Nord bank, så er aktiekursen altså også langt hen af vejen baseret på at banken har tilfredse kunder. Spar Nord bank er en af de 5 største banker i Danmark, og sammenligner man med andre banker, så er det den bank, der har flest tilfredse kunder. Det tyder altså på, at Spar Nord aktie kursen fortsat vil være stabil og sandsynligvis stige, i takt med at banken har en stigende forventning til indtjening.
 • Det ligger ikke i kortene, grundet stabil historik og mange tilfredse kunder, at Spar Nord bank skulle gå konkurs. Det gør Spar Nord aktien til en meget sikker aktie. Når man investerer i aktier er det altid fornuftigt, at sprede sin risiko ud og købe aktier med både lav og høj risiko. Her ligger Spar Nord aktien lige nu, blandt de aktier der betragtes som en sikker aktie, hvorfor Spar Nord aktie kursen også lige nu er høj.
 • Banken har, med undtagelse af 2019, altid udbetalt et udbytte til sine aktionærer.
 • Kigger man på Spar Nords regnskab for 1. halvår 2021 rundede egenkapitalen 10 millioner, hvilket er første gang i hele bankens historie. Hvilket også betyder at banken står stærkt og er i vækst. 
 • Andre af de store danske banker har været præget af svindelsager, der har skabt mistillid til banken. Her adskiller Spar Nord sig positivt fra konkurrenterne. 

Vi anbefaler at du laver din egene analyse at aktien inden du foretager et eventuelt opkøb. Og derfor har vi på siden indsat live-grafer og nøgletal-tabeller der opdateres i børsens åbningstider. Se Spar Nord aktiens historiske kurs herunder, i candlestick grafen.

 

Køb Spar Nord aktie – Hvorfor ikke

Der vil altid være for og imod, når det handler om at købe en aktie, det gælder selvfølgelig også Spar Nord aktier. 

Ingen kan med sikkerhed fortælle dig om du bør købe Spar Nord aktier eller ikke, men nogle af de ulemper der kan være lige nu, som tyder på du ikke bør købe Spar Nord aktier er:

 • Nye selskaber som bl.a. er mere digitale, udfordrer Spar Nord og tiltrækker mange kunder, især i det yngre segment. Det er f.eks. virksomheder som Lunar og Revolut, der nytænker måden at drive bank på. En bankløsning hvor du selv styrer dine finanser, og ikke er afhængig af, eller har adgang til en bankrådgiver. Spar Nord har dog tidligere vist sig at være forløbere på den digitale udvikling, og spørgsmålet er, om de vinder på at bevare kunderådgivning og service, eller om kunderne bevæger sig mere over til de digitale løsninger.  
 • Spar Nord aktierne har i perioder ikke helt fulgt udviklingen i regnskaberne, hvilket kan være en indikator på, at Spar Nord aktien har været prissat for højt. Det kan føre til et pludseligt fald i Spar Nord aktie kursen.  
købe spar nord aktie
 • Generelt har hele banksektoren været under megen kritik, både før og under Corona, den generelle utilfredshed kan være svær at spå om. Om det overhovedet får en betydning for Spar Nord og Spar nord aktierne vides ikke.  
 • Der er flere faktorer, der har presset banksektoren inden for de seneste år, og nogle af disse faktorer kan ikke undgå at påvirke Spar Nord før eller siden. Om det vil påvirke Spar Nord aktie kursen, afhænger helt af hvordan Spar Nord i fremtiden vælger at tackle udfordringerne og tilpasse sig. 

Køb Spar Nord aktier her 

Spar Nord bank aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen. Vil du gerne købe Spar Nord aktier, kan du typisk købe dem to steder:

 1. Hos din netbank – de fleste netbanker har en fane der hedder investering hvor du gennem banken kan købe og sælge Spar Nord aktier.
 2. Hos en online børsmægler – Der findes mange platforme, hvor du kan købe aktier, det er dog ikke alle platforme, der giver dig adgang til den rigtige børs. Det skal du selvfølgelig hold øje med inden du opretter en bruger. 

Køb Spar Nord aktie – Hvad koster det?

Et hyppigt stillet spørgsmål, når det kommer til Spar Nord aktier er, hvad det koster at købe Spar Nord aktier.

Ud over selve aktiens pris, så koster det nemlig ofte en kurtage at handle Spar Nord aktier og andre aktier. En kurtage kan være en procentsats eller et fast beløb det koster at sælge eller købe Spar Nord aktier m.m. 

Prisen på at købe og sælge aktier kommer an på hvilken platform du vælger at bruge. I takt med den digitale udvikling og større konkurrence på markedet, er det nemlig blevet billigere at handle med Spar Nord aktier. Du kan faktisk finde platforme, hvor der slet ikke er nogen kurtage, til gengæld kan der så være andre gebyrer, du skal holde øje med.

Det kan f.eks. være et gebyr for at hæve eller sætte penge ind på din konto, eller et månedligt eller årligt administrationsgebyr. 

Husk udbytteskat, når du ejer Spar Nord aktier

Spar Nord aktierne er såkaldte udbytteaktier. Når en aktie er en udbytteaktie, betyder det, at du hvert år får betalt udbytte af aktien. I modsætning til andre typer af aktier, hvor du først får udbetalt en evt. gevinst, når du sælger aktien, så er det sådan, at du med Spar Nord aktier får del i virksomhedens overskud hvert år. 

Det vil sige at, når du modtager dit årlige udbytte af din Spar Nord aktier, så svarer det til almindelig udbytte fra en virksomhed. Det kaldes også kapitalindkomst og skal beskattes. Hvor meget du skal betale i udbytteskat af dine Spar Nord aktier, afhænger selvfølgelig af, hvor meget du tjener på dine Spar Nord aktier.

Er dit udbytte af dine Spar Nord aktier på under kr. 57.200,- så slipper du med at betale 27%. Er dit udbytte fra dine Spar Nord aktier højere end de 57.200,- så skal du betale 42% af overskuddet.  

gebyr og skat aktie spar nord aktie

Hvor ofte får jeg udbytte af mine Spar Nord aktier? 

Som nævnt er en Spar Nord aktie en såkaldt udbytte aktie, og det betyder, at du hvert år får betalt udbytte af Spar Nords overskud. Hvis altså de rette betingelser er til stede, vel og mærke. Når man ejer en Spar Nord aktie, vil man typisk få betalt udbytte en gang årligt. Der bliver betalt udbytte af Spar Nord aktierne, når bankens regnskab bliver fremlagt på den årlige ordinære generalforsamling, hvor bankens overskud også bliver offentliggjort.

Det er Spar Nords politik at betale et udbytte af Spar Nord aktien, der ligger på ca. 30-50%. Det kræver dog selvfølgelig, at der er et overskud i banken. I ekstraordinære tilfælde kan banken dog også vælge at undlade at betale udbytte. Det skete f.eks. både i 2019 og 2020, hvor man grundet forsamlingsforbud, og den ukendte situation vedr. den verdensomspændende pandemi, valgte at gardere sig mod fremtidig økonomisk turbulens.

Alle indikationer peger dog på, at Spar Nord fremover igen kommer til at betale udbytte af Spar Nord aktier.